Πολιτική Απορρήτου

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω θα βρείτε περιγραφή των σχετικών σας δικαιωμάτων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του στ. 7 του άρθρου 4 ΓΚΠΔ ενεργεί o Μωυσίδης Βασίλειος (φυσικό πρόσωπο – ιδιώτης, εφεξής «υπεύθυνος επεξεργασίας» «εμείς/εμάς/μας»), κάτοικος Θεσσαλονίκης, με email [email protected].

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, συμμορφούμενος πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), δεσμεύεται με τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σαφώς αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε 

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με αυτόν μέσω του παρόντα ιστότοπου. Συγκεκριμένα:

Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας:

 • Κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»). Στην Πολιτική Cookies μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας.
 • Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε και δεδομένα  ταυτοποίησης και επικοινωνίας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, email κλπ) προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τυχόν παράπονά σας ή/και αιτήματά σας σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα μας έχει ως σκοπό την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με καλές ειδήσεις ανά τον κόσμο. Κατά την ενημέρωση αυτή επεξεργαζόμαστε (κοινοποιούμε) προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα ειδησεογραφικά άρθρα τα οποία αναδημοσιεύουμε από τρίτους.

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους 

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου:

 • Να πληροφορήσουμε το κοινό αναφορικά με καλές ειδήσεις ανά τον κόσμο.
 • Να διεξάγουμε έρευνες σχετικά με την ποιότητα των παροχών της ιστοσελίδας μας.
 • Να διεκπεραιώσουμε τυχόν παράπονα των χρηστών της ιστοσελίδας μας.
 • Να διενεργήσουμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
 • Να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
 • Να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας.
 • Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας.
 • Να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή τρίτων.
 • Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεων και των λοιπών ενεργειών μας.
 • Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι συμβατά με τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό της επεξεργασίας και απολύτως απαραίτητα για την επίτευξή του.
 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα:

 • Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση ή από απόφαση της αρμόδιας αρχής.
 • Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας όπως δικηγορικές εταιρείες, οικονομικοί σύμβουλοι-λογιστές, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής κλπ.

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν ασφαλούς επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και τις νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

Υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις δικές μας υπηρεσίες (Links)

Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού (share) σε Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram, κλπ) και άλλα συναφή εργαλεία, που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, μηχανές αναζήτησης,  ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Η χρήση αυτών των πληροφοριών, τις οποίες παρέχετε εσείς σε αυτά τα τρίτα μέρη, διέπεται από τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκείνων των μερών και όχι από  την δική μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ευθύνεται για τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτών των τρίτων μερών ή για την συμμόρφωσή τους σε αυτές.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

Νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων   

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Έννομη υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση, όπως να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας  σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.
 • Η συγκατάθεσή σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας.  Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης,  επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο [email protected].

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με καλές ειδήσεις ανά τον κόσμο.Η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων κατά την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 4624/2019, διενεργείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν:

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει ρητά παράσχει τη συγκατάθεσή του.
 • Αφορά δεδομένα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο.
 • Υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων.
 • Όταν περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά με αυτές μέτρα ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή.

Τα δικαιώματά σας 

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, όταν αυτή αποτελεί τη νομική βάση της από μέρους μας επεξεργασίας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας στο email [email protected].
 • Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία(ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]).

Σημειώνεται ότι στο μέτρο που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 28 Ν 4624/2019, δηλαδή στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς, και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, δεν εφαρμόζονται όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες που σας παρέχουμε, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους εκάστοτε σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε πληροφοριακά συστήματα.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω email ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις  29/03/2022.

 • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στο site μας.
 • Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση ή, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].