Τι είναι τα Καλά Νέα …μόνο;

Οι ειδήσεις σήμερα κατακλύζονται από αρνητικά νέα. Κανείς δεν μπορεί βέβαια να αμφισβητήσει την ύπαρξή τους αλλά εμείς δεν θέλουμε να εστιάζουμε μόνο σε αυτά. Τα Καλά Νέα …μόνο είναι μια προσπάθεια να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τις ειδήσεις. Με τον προσανατολισμό μας μόνο στις καλές ειδήσεις θέλουμε να μετριάσουμε την αντίληψη που επικρατεί ότι μόνο το δράμα και οι συμφορές είναι κάτι ελκυστικό στο χώρο αυτό.

Θέλουμε να κάνουμε την προβολή θετικών ειδήσεων κάτι ελκυστικό και είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι πολλοί αυτοί που το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο και νιώθουν την ίδια ανάγκη για καλές ειδήσεις όπως και εμείς.

Μωυσίδης Βασίλης