Για μια ζωή χωρίς κάπνισμα

Αυτός είναι ο διαγωνισμός ψηφιακής φωτογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ), με τον οποίο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει του μαθητές των Δημοτικών σχολείων σχετικά με τις επιπτώσεις του καπνίσματος στο άτομο και στην κοινωνία.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν φωτογραφίες σχετικά με το κάπνισμα που έχουν τραβήξει με οποιοδήποτε μέσο διαθέτουν, π.χ. κινητό. Η συμμετοχή δηλώνεται αρχικά μέσω των δημοτικών τους σχολείων στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Πηγή: ΣΚΑΪ