Διορισμός ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστή από τον Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διόρισε ως Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα Αναλωμένων Καυσίμων και Απορριμμάτων στο Υπουργείο Ενέργειας, τον Σαμ Μπρίντον, έναν απόφοιτο του ΜΙΤ με εντυπωσιακό βιογραφικό και ικανότητες που δικαιολογούν την πρόταση που του έγινε για τη συγκεκριμένη θέση.

Βέβαια το νέο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι οι ικανότητες του εν λόγω νεαρού αλλά το γεγονός ότι πρόκειται για άτομο που ανήκει στην κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ με ενεργό δράση όσον αφορά τα δικαιώματα τους. Προφανώς και δεν ήταν τυχαία η επιλογή καθώς πέρα από το διορισμό ενός ικανού ατόμου ήταν και ένα μήνυμα συμπερίληψης του προέδρου προς την κοινωνία των ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.