Σαφή κριτήρια / προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

Να οριστούν με σαφή κριτήρια και αυστηρές προδιαγραφές οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην επίσημη σελίδα του paidi.gov.gr, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας οφείλουν να παρέχουν την κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ώστε αυτά να συμμετέχουν και να έχουν ενεργό ρόλο στα θέματα που τα αφορούν και κυρίως να μεριμνούν έμπρακτα για την τοποθέτηση των ανηλίκων σε κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας εντάσσονται στη στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, δηλαδή της μετάβασης από το ιδρυματικό μοντέλο προστασίας στην υποστήριξη των οικογενειών και, όπου αυτή δεν καθίσταται εφικτή, στην οικογενειακού τύπου εναλλακτική φροντίδα, όπως η αναδοχή, η υιοθεσία και η ημιαυτόνομη διαβίωση για ωφελούμενους άνω των 15 ετών, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις αρχές της ισότιμης συμμετοχής, της κοινωνικής ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της επιλογής και του ελέγχου ζωής, του δικαιώματος στην οικογενειακή αποκατάσταση και του δικαιώματος υποστήριξης των παιδιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/mixailidou-allazoume-selida-stin-paidiki-prostasia
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Να οριστούν με σαφή κριτήρια και αυστηρές προδιαγραφές οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην επίσημη σελίδα του paidi.gov.gr, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας οφείλουν να παρέχουν την κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ώστε αυτά να συμμετέχουν και να έχουν ενεργό ρόλο στα θέματα που τα αφορούν και κυρίως να μεριμνούν έμπρακτα για την τοποθέτηση των ανηλίκων σε κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας εντάσσονται στη στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, δηλαδή της μετάβασης από το ιδρυματικό μοντέλο προστασίας στην υποστήριξη των οικογενειών και, όπου αυτή δεν καθίσταται εφικτή, στην οικογενειακού τύπου εναλλακτική φροντίδα, όπως η αναδοχή, η υιοθεσία και η ημιαυτόνομη διαβίωση για ωφελούμενους άνω των 15 ετών, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις αρχές της ισότιμης συμμετοχής, της κοινωνικής ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της επιλογής και του ελέγχου ζωής, του δικαιώματος στην οικογενειακή αποκατάσταση και του δικαιώματος υποστήριξης των παιδιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ