1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας στις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανακοίνωσε ότι διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας, στις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας με σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, προωθώντας, παράλληλα, την καινοτομία και την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

O διαγωνισμός εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος XR Cosmos, ο οποίος υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Αριστείας του Ιδρύματος και πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο φάσμα πρωτοβουλιών, όπως συνεργασία με διεθνή fora και οργανισμούς, διασύνδεση με διεθνείς ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και υλοποίηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες, αλλά και φυσικά πρόσωπα καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

  • Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για ιάστημα δέκα ημερών, από 1 – 10 Μαρτίου 2022, στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.xrcosmos.gr. Οι προτάσεις θα αποτελούνται από παρουσίαση η οποία θα περιλαμβάνει την περίληψη της ιδέας και τη λύση εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας η οποία προτείνεται, το ζήτημα που αντιμετωπίζεται ή το πρόβλημα που επιλύεται, σύντομη ανάλυση της αγοράς που καλύπτει και τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected]. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από θεσμικούς παράγοντες, εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων, διακεκριμένα στελέχη της τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και μέλη της ερευνητικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι διακριθέντες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα για να αναπτύξουν την ιδέα τους παρουσιάζοντας το «πρωτότυπο» των ιδεών τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρωτοτύπων. Την ίδια ημέρα, η επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει τους τρεις νικητές, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και θα περάσουν αυτομάτως στον τελικό του μεγάλου διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν και οι νικητές των επί μέρους καθετοποιημένων διαγωνισμών, στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού, εκπαίδευσης, υγείας, μέσων και ψυχαγωγίας, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Για τους νικητές του πρώτου διαγωνισμού Καινοτομίας προβλέπονται μεταξύ άλλων στοχευμένες δράσεις στήριξης όπως παροχή εξοπλισμού, δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων αλλά και δυνατότητα εύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσα από την επαφή με υποψήφιους επενδυτές.

Ο τελικός εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 1ου Διεθνούς XR Cosmos Συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο 2022, όπου ερευνητές, δημιουργοί, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικοί παράγοντες από την παγκόσμια κοινότητα θα διαμορφώσουν το νέο πεδίο ανάπτυξης ιδεών, διασύνδεσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος XR Cosmos www.xrcosmos.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ