Δημιουργία φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Τη δημιουργία ενός φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, μέσω του οποίου θα προκύψει μια δεξαμενή κατοικιών με την αξιοποίηση του αδρανούς κτιριακού αποθέματος, που θα διατεθεί σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε προσιτές τιμές και με κοινωνικά κριτήρια, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το στεγαστικό ζήτημα.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο τέλος Μαρτίου θα λειτουργήσει «Στεγαστική Πλατφόρμα», όπου θα δηλώνονται τα κενά σπίτια, θα παρέχεται πληροφόρηση για στεγαστικές πολιτικές και θα υπάρχει διαδραστικός χάρτης με δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση δεικτών στεγαστικού αποκλεισμού.

Οι δράσεις τις οποίες θα αναπτύσσει ο φορέας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Νομικό-τεχνικές μελέτες για τις αναγκαίες νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές για τη διευκόλυνση εξάσκησης του δικαιώματος στη στέγαση
  • Νομική υποστήριξη και πληροφόρηση ενοικιαστών για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη σε συλλόγους ενοικιαστών, κοινωνικά εγχειρήματα, όπως στεγαστικοί συνεταιρισμοί, co-housing κ.ά.
  • Νομική υποστήριξη σε άτομα που απειλούνται με εξώσεις
  • Επιμορφωτικά προγράμματα προς ενοικιαστές για τα δικαιώματά τους και για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας
  • Διαχείριση παραχωρήσεων των  ακινήτων στον φορέα και matching με ωφελούμενους  σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες
  • Διαχείριση της στεγαστικής πλατφόρμας και της πλατφόρμας δήλωσης ακινήτων από ιδιώτες (πλατφόρμα κενών σπιτιών)
  • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δημοτικού και ιδιωτικού αποθέματος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αποθέματος τουλάχιστον 500 σπιτιών μέχρι το 2025
  • Ανάπτυξη  δεικτών παρακολούθησης στεγαστικού αποκλεισμού για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Ανθεκτικότητας.

Στη στεγαστική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε κι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις του Δήμου εστιάζουν σε δύο άξονες, στην αντιμετώπιση της αστεγίας και την υποστήριξη των αστέγων από τη μία πλευρά και στην προώθηση της κοινωνικής και της οικονομικά προσιτής κατοικίας από την άλλη.

Πηγή: in.gr
Εικόνα: Pixabay