Υπογράφηκαν οι πρώτες δεσμεύσεις για την ορθή διαχείριση των νερών στις Πρέσπες

Το θέμα της ορθής διαχείρισης των υδάτων των λιμναίων Οικοσυστημάτων της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, ήταν το κύριο θέμα συζήτησης κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών της Επιτροπής του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών που πραγματοποιείται στο χωριό Πύλη. Τον τόνο της συζήτησης έδωσε ο Davide Bixo ειδικός εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκης ‘Ενωσης, αρμόδιος για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή τήρηση της οδηγίας για τα νερά, ο οποίος τόνισε «την αναγκαιότητα της εναρμόνισης του οδικού χάρτη που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι πλευρές με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων που έχει ορίσει ΕΕ».

Τα νερά και των δύο λιμνών χρησιμοποιούν για συστηματική άρδευση των καλλιεργειών τους και στα τρία κράτη. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα νερά της Μικρής Πρέσπας για τις αρδεύσεις των φασολιών αλλά όπως μας δήλωσε ο δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, η συμμετοχή των ποσοτήτων νερού θα μειωθεί κατά πολύ στο μέλλον, εξαιτίας ενός σύγχρονου συστήματος άρδευσης που θα εφαρμοστεί την επόμενη περίοδο.

Αλλά δεν είναι το ίδιο ειδυλλιακή η εικόνα από την πλευρά της Αλβανίας όπου οι πιέσεις για τα νερά της Μικρής Πρέσπας αναμένεται να ενταθούν εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης σε νερό στον ταχέως αναπτυσσόμενο κάμπο της Κορυτσάς. Στην Μεγάλη Πρέσπα το πρόβλημα γίνεται πιο σοβαρό, αφού εκτός από την συστηματική άρδευση που κάνουν οι αγρότες από τα παρόχθια χωριά του δήμου Ρέσεν (Βόρεια Μακεδονία) αλλά και της Αλβανίας, υπάρχει το πρόβλημα της συστηματικής απώλειας των υδάτων με την πτώση της στάθμης της, που όπως φαίνεται στο μέλλον μπορεί να επηρεάσει την χλωρίδα της λίμνης αλλά και τον αλιευτικό πλούτο της που προσφέρει σημαντικό εισόδημα στους κατοίκους και των τριών κρατών που μοιράζονται τα νερά της.

Ο Flauers Shoshi από τον Εθνικό Οργανισμό νερού της Αλβανίας και ο Ylber Mirta από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας μοιράστηκαν με συναδέλφους τους κοινές εμπειρίες από την διαχείριση της λίμνης Οχρίδας αλλά και τις υδρογεωλογικές λεκάνες που τροφοδοτούν την λίμνη. Από ελληνικής πλευράς η κ.Μαρία Γκίνη εκ μέρους του ΥΠΕΝ μίλησε για τους σταθμούς μέτρησης των νερών που έχουν εγκατασταθεί και στις δύο λίμνες αλλά και στις απορροές των τριών υδρογεωλογικών λεκανών που τις τροφοδοτούν με νερά. «Τα ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για την διαχείριση υδάτινων πόρων που έχουμε συγκροτήσει αναθεωρούνται με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε» τόνισε η κ. Γκίνη και συμπλήρωσε ότι τα παραπάνω «εναρμονίζονται με τους κανόνες που έχει θέσει η ΕΕ».

Στο κείμενο της σύνταξης των συμπερασμάτων όπου αποτυπώνονται οι προτεραιότητες της Επιτροπής για το επόμενο διάστημα, προς στιγμήν παρουσιάστηκε εμπλοκή μετά το αίτημα που τέθηκε από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας και ζητούσε να μπει σε ύψιστη προτεραιότητα το θέμα της διερεύνησης των αιτιών της πτώσης των υδάτων της Μεγάλης Πρέσπας και των επιπτώσεων  της στην οικολογία της λίμνης αλλά και στην οικονομία των κατοίκων της περιοχής. Να σημειώσουμε ότι η Μ. Πρέσπα ανήκει και στις τρείς χώρες με το μεγαλύτερο μέρος να μοιράζεται στην Βόρεια Μακεδονία. Το θέμα διευθετήθηκε με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από πλευράς της κ. Μαρίας Γκίνη εκ μέρους του ΥΠΕΝ που προήδρευε της διαδικασίας και της σύνταξης του κειμένου των Συμπερασμάτων το οποίο όπως ορίζει η Συμφωνία του διασυνοριακού Πάρκου Πρέπων τελικά υπογράφηκε από τους

Ένας από τους σημαντικούς στόχους που και τα τρία κράτη πιστεύουν κα εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και αποτυπώθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι «η θέσπιση ως κανόνα, της σύνταξης ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης υδάτων και για τα δύο λιμναία οικοσυστήματα που ανήκουν κα στις τρείς χώρες». Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής για την διαχείριση των υδάτων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου στο Ελληνικό τμήμα της λίμνης Πρεσπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από Wikimedia Commons