Φοιτητές θα γνωρίσουν τα λιβάδια και την ασκούμενη κτηνοτροφία σε περιοχή των Αγράφων

Σε πραγματικό περιβάλλον αναμένεται να προσφέρουν τις γνώσεις τους Έλληνες φοιτητές, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου που θα πάρει σάρκα και οστά σε περιοχή των Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Στους βοσκότοπους της περιοχής αναπτύσσεται η κτηνοτροφία με παραδοσιακό τρόπο. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα λιβάδια και την ασκούμενη κτηνοτροφία στην περιοχή, θα συζητήσουν με κτηνοτρόφους και τοπικούς παράγοντες. Το έργο υποστηρίζεται από την Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ). Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, το έργο έχει τίτλο: «Προηγμένη Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Βοσκοτόπων» (Advancedtraining on sustainablemanagement of pastoralsystems (TranSuMan), και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του KeyAction 2 (KA220 HED)- Cooperation partnerships in highereducation. Έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ, ικανού να αντιμετωπίσει με διεπιστημονικό τρόπο την αειφορική διαχείριση των ευρωπαϊκών λιβαδικών οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ακαδημαϊκή γνώση μαζί με την εμπειρία των τοπικών παραγόντων (stakeholders) θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης για τους φοιτητές (αυριανούς επαγγελματίες), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν σε πραγματικό περιβάλλον.

Το έργο συντονίζεται από το Universita degli Sudi di Camerino (Ιταλία) και συμμετέχουν επιπλέον το Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία), το Universitate a Babes Bolyai (Ρουμανία), ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπροσωπείται από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Στο έργο συμμετέχουν τα μέλη του τμήματος καθηγητής Μιχάλης Βραχνάκης, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Καζόγλου και αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Τρίγκας. Παράλληλα θα απασχολήσει μία ομάδα από 17 φοιτητές (8 προπτυχιακούς και 9 μεταπτυχιακούς). Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο 2023.Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωσή του αναμένεται η αύξηση των πράσινων δεξιοτήτων των φοιτητών και η ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για την αειφορική διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και των ποιμενικών συστημάτων. Εξετάζονται διάφορα θέματα που άπτονται της διαχείρισής τους όπως οικονομικά και περιβαλλοντικά, με στόχο να δοθούν βαθύτερες γνώσεις για την εκμετάλλευση των ευκαιριών εργασίας. Η πραγματική εκπαίδευση των φοιτητών με τοπικούς παράγοντες, τονίζει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής κ. Βραχνάκης, είναι το δυνατό σημείο του έργου, όχι μόνο για τον καθορισμό αρχών διαχείρισης, αλλά και για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη διαμόρφωση νέων ερευνητών και επαγγελματιών. Σύμφωνα με τον κ. Βραχνάκη, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι ο καθορισμός κοινών κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση και την αξιοποίηση των λιβαδιών, ο καθορισμός μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης. Αλλά και η μεταφορά γνώσεων στους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης λιβαδιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού βιώσιμων παραγωγικών αλυσίδων που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και της διαχείρισης διαδικασιών από τη βάση προς την κορυφή.

Να σημειώσουμε πως η διατήρηση των ποιμενικών παραδοσιακών συστημάτων που αναπτύσσονται στα λιβάδια αποτελεί μείζονα στόχο της πολιτικής της ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύουν σημαντικές περιοχές (hotspots) βιοποικιλότητας, είναι κοιτίδες πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν βασικά στοιχεία των ευρωπαϊκών τοπίων υψηλής αισθητικής αξίας και προσφέρουν υψηλές δυνατότητες διατήρησης της γεωργίας και των εκμεταλλεύσεων υψηλής φυσικής αξίας (High Nature Value Farming). Η διατήρησή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με υψηλό επίπεδο γνώσεων που προκύπτει από μια διεπιστημονική προσέγγιση στο σύστημα διακυβέρνησης και οργάνωσης της διαχείρισής τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από Wikimedia Commons