Ιδρύεται Αριστοτέλειο Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης με διεθνή χαρακτήρα ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία των Τμημάτων Ιατρικής, Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η Ιδρυτική διακήρυξη του Κέντρου, που θα φέρει την επωνυμία «Αριστοτέλειο Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης» («Aristotelian Centre for Human Development»), θα υπογραφεί στις 15 Ιουλίου, πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου που συγκαλείται στο πλαίσιο του «Aristotle Medical Forum 2022».

Το Κέντρο θα έχει ως σκοπό να προάγει την υγεία, την εκπαίδευση, την ευημερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στις χώρες ιδίως του γεωγραφικού μας περίγυρου, με έμφαση στα κράτη των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου και της Υποσαχάριας Αφρικής, στις οποίες διαβιοί ελληνική ομογένεια σε δύσκολες συνθήκες.

Για την προαγωγή της δράσης του, το Κέντρο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών κυρίως με τις Ελληνικές Κοινότητες, την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τα τοπικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε όλες τις χώρες αυτές. Για την επίτευξη των στόχων του, θα χορηγεί υποτροφίες σε ομογενείς και άλλους πολίτες από τις χώρες αυτές ώστε να σπουδάσουν στο ΑΠΘ, θα ενισχύει νέους επιστήμονες, ιατρούς, ιερείς και δασκάλους ώστε να μεταβούν στις χώρες αυτές και να παραμείνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υλοποιώντας δράσεις, έργα και προγράμματα του Κέντρου.

Ειδικότερα, το Κέντρο θα ενισχύσει το ανθρωπιστικό έργο που υλοποιεί η Ιατρική του ΑΠΘ στις χώρες της Αφρικής και θα προωθήσει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό και ευρωπαϊκό Πολιτισμό στις χώρες στις οποίες θα επιχειρήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ