Η άγνωστη Ακρόπολη της Αρχαίας Μυτιλήνης

Ενεπίγραφα αρχιτεκτονικά μέλη, ανάγλυφη πλάκα με παράσταση άνδρα που ψαρεύει σε πλοίο, και πριν από λίγες μέρες ένα τμήμα κεφαλιού μαρμάρινου λέοντος όλα ως οικοδομικό υλικό στις διάφορες φάσεις των βορειοανατολικών τειχών του κάστρου της Μυτιλήνης που αναστηλώνονται, οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα της ύπαρξης εκεί ενός άγνωστου δημόσιου κτηρίου ή μνημείου της πρώιμης ρωμαϊκής φάσης της αρχαίας ακρόπολης της πόλης.

Στο σύνολο τους αυτά τα μέλη – «καλές πέτρες» είχαν περιληφθεί ως οικοδομικό υλικό στη θεμελίωση της μεσαιωνικής οχύρωσης και άλλα ως οικοδομικό επίσης υλικό, στα οθωμανικά τείχη. Ανάμεσα στα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση για την ανωδομή του μεσαιωνικού τείχους, εντοπίσθηκε μαρμάρινο ενεπίγραφο μέλος από σπουδαίο μνημείο, καθώς και η ανάγλυφη πλάκα με παράσταση ανδρός που ψαρεύει σε πλοίο του 1ου αιώνα μ.Χ. Αυτά, προέρχονται από μνημείο της πρώιμης ρωμαϊκής φάσης της αρχαίας ακρόπολης της πόλης. Άλλα ενεπίγραφα αρχιτεκτονικά μέλη αλλά και η μαρμάρινη λεοντοκεφαλή έρχονται να επιβεβαιώσουν την αρχική προσέγγιση.

Να αναφέρουμε ότι κατά τις συνεχιζόμενες εργασίες στο βορειοανατολικό περίβολο του κάστρου της Μυτιλήνης έχουν εντοπισθεί πολύ σημαντικά ευρήματα όπως αυτά του αρχαίου κλασικού τείχους του τέλους του 5ου αι. π. Χ. Η αποκάλυψη αποκαλύπτει μια πτυχή της αρχαίας ιστορίας της Μυτιλήνης που σχετίζεται με την αποστασία των Μυτιληναίων από την Αθηναϊκή Συμμαχία στο τέλος του 5ου αιώνα π. Χ., η τιμωρία των οποίων κατά τον Θουκυδίδη και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ήταν δήμευση του στόλου και η αποξήλωση των τειχών, «τα τείχη καθείλον», που ουσιαστικά σήμαιναν και την απώλεια της κρατικής κυριαρχίας της Μυτιλήνης.

Εκτός από το παραπάνω, κατά το τμήμα (μήκους 250 μέτρων) του έργου της στερέωσης και αποκατάστασης του βορειοανατολικού περιβόλου του Κάστρου της Μυτιλήνης που αποχωματώθηκε και διερευνήθηκε η υποθεμελίωσή του, εντοπίσθηκε στο ανώτερο τμήμα ο οθωμανικός περίβολος του 19ου αιώνα, ενώ για πρώτη φορά επιβεβαιωμένα διερευνήθηκε η μεσαιωνική οχύρωση του 14ου αιώνα μ. Χ., σε ύψος ενός μέτρου, κάτω από τον οθωμανικό περίβολο.

Στην μεσαιωνική οχύρωση, συμπεριλήφθηκαν οι «καλές πέτρες», ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, δηλαδή «spolia» από αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Ανάμεσα σε αυτά εντοπίσθηκαν οι προαναφερθείσες επιγραφές, η παράσταση ανδρός που ψαρεύει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν στο φως στη συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από Wikimedia Commons