Καθησυχαστικά τα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σταθμούς κεραιών το 2022

Καθησυχαστικά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δημοσίευσε για τις επιτόπιες μετρήσεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2022, καθώς και ο απολογισμός της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων για το ίδιο έτος.

Με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί επιτόπιες μετρήσεις είτε αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Συνολικά πέρυσι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις σε 2.381 σταθμούς κεραιών σε όλη την Ελλάδα και διαπιστώθηκαν τέσσερις περιπτώσεις πιθανών υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, δηλαδή σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών». Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και στη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές e-κεραίες (διαθέσιμη σε iOS και Android). Συνολικά μπορεί να δει κανείς τα αποτελέσματα περισσότερων από 21.000 επί τόπου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχουν γίνει στο περιβάλλον 11.817 περίπου σταθμών κεραιών από το 2008 έως σήμερα.

Ο απολογισμός λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για το έτος 2022 περιλαμβάνει αναλυτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων των 500 σταθερών σταθμών μέτρησης του ΕΠΗΠ, καθώς και των 10 κινητών σταθμών που λειτουργούν σε δήμους της χώρας. Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Το ΕΠΗΠ είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο σταθμών συνεχούς μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διασυνδεδεμένο on-line με τη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr, όπου προβάλλονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από OpenClipart-Vectors από το Pixabay