Στους καλύτερους του ερευνητικού τους πεδίου διεθνώς 7 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στους κορυφαίους επιστήμονες του ερευνητικού τους πεδίου κατατάσσονται έξι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας υποψήφιος διδάκτορας.

Η διάκριση αφορά την κατάταξη που ανακοίνωσε ο έγκριτος επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier και το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ, για τους επιστήμονες οι οποίοι κατατάσσονται στο υψηλότερο 2% του επιστημονικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιούνται, με κριτήριο την απήχηση του έργου τους και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των ετεροαναφορών ή ο συντελεστής αντικτύπου (impact factor).

Ο πίνακας, που στηρίζεται στα στοιχεία της Scopus, της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων περιλήψεων και παραπομπών επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές, έχει δύο κατατάξεις. Η πρώτη αφορά το σύνολο του επιστημονικού έργου και της σταδιοδρομίας των επιστημόνων, ενώ η δεύτερη καταμετρά μόνο τις αναφορές που έλαβαν κατά το τελευταίο έτος αναφοράς, δηλαδή το 2022, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Με βάση με το συνολικό επιστημονικό έργο τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διακρίνονται είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αναστάσιος Οικονομίδης, ο καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Δημήτριος Χρήστου – Βαρσακέλης, ο καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Ταραμπάνης και ο καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κωνσταντίνος Ψάννης.

Αντίστοιχα, με βάση την ετήσια κατάταξη για το έτος 2022 οι επιστήμονες που διακρίθηκαν είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αναστάσιος Οικονομίδης, η καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ροδούλα Τσιότσου, ο Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης, ο υποψήφιος διδάκτωρ Χρήστος Στεργίου και ο καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κωνσταντίνος Ψάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από Wikimedia Commons