Καταγραφή μετεωριτών από τον «Βέγα»

Ο Βέγας που λειτουργεί στην Ηλεία γίνεται το πρώτο Ερασιτεχνικό Αστρονομικό Σωματείο στην Ελλάδα, που αποκτά εξοπλισμό, με στόχο την καταγραφή και μελέτη μετεώρων και βολίδων.

Σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου σταθμού είναι η διάχυση των αστρονομικών και ατμοσφαιρικών φαινομένων στο ευρύ κοινό, η υποστήριξη και συμβολή σε αστρονομικές έρευνες που σχετίζονται με τα φαινόμενα αυτά, καθώς και η ελεύθερη και συνεχής πρόσβαση του κοινού σε υλικό, όπως φωτογραφίες και βίντεο των φαινομένων.

H παρατήρηση τέτοιων αντικειμένων από δύο ή περισσότερους σταθμούς ταυτόχρονα εξυπηρετεί στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ταχύτητας και της τροχιάς τους. Έτσι, σε περιπτώσεις βολίδων οι οποίες μπορούν να φτάσουν ως το έδαφος, δηλαδή μετεωριτών, η ταυτόχρονη καταγραφή από πολλούς σταθμούς βοηθά στον προσδιορισμό της περιοχής πρόσκρουσης και κατά συνέπεια στην ανεύρεση τους.

Το σύστημα αποτελείται από οκτώ συνολικά κάμερες και τοποθετήθηκε στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας.

Πηγή: ertnews.gr
Φωτογραφία από dlsd cgl από το Pixabay