Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κ.Μακεδονία

Ένα περιβαλλοντικό παρατηρητήριο θα παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προετοιμασία για τη λειτουργία του έχει ξεκινήσει και το αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν εκατοντάδες αισθητήρες και μετρητικά συστήματα, μεταξύ των οποίων, είκοσι έξι μετεωρολογικοί σταθμοί σε δημόσια κτίρια και πάρκα, είκοσι τηλεμετρικά συστήματα καταγραφής των μεταβολών της στάθμης των υδάτων σε γέφυρες πάνω από ποταμούς ή χειμάρρους, πέντε παλιρροιογράφοι σε λιμενοβραχίονες, εβδομήντα συστήματα επιτήρησης φρεατίων όμβριων υδάτων και υποδομών διευθέτησης υδατικών όγκων και πέντε τηλεμετρικά συστήματα μέτρησης της ποιότητας των υδάτων σε περιοχές που είναι αποδέκτες εξόδων βιολογικών καθαρισμών.

Στη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο μηχανισμός του θα αξιοποιεί επίσης τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και των αναβαθμισμένων Σταθμών Μέτρησης των Αέριων Ρύπων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Μέσω της καταγραφής δεδομένων και της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών θα λαμβάνονται αποφάσεις από την Πολιτική Προστασία ενώ θα σχεδιάζονται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία από Flickr