Μήνας: Μάιος 2023

Μεγάλη περιβαλλοντική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με συμμετοχή 200 μαθητών

Επιτυχή δράση καθαρισμού παραλιών στην Αττική, διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος...